اساتید مرکز

ردیف نام استاد گروه
۱ رویا روح اللهی مکانیک
۲ مهناززیرک علوم پایه
۳ فهیمه هاشمی علوم پایه
۴ آزاده روحانی کامپیوتر
۵ داوودیلدوغی مکانیک
۶ بیتا قاسم خانی کامپیوتر
۷ حسین امیرخانی مکانیک
۸ حامدریحانی پور مکانیک
۹ سعیده قشلاقی مدیریت
۱۰ عمارصاحبی مدیریت
۱۱ امیرمحمدگوگانیان علوم پایه
۱۲ عباداله معرفت علوم پایه
۱۳ پروانه زرگر کامپیوتر
۱۴ سیدرضا ناهیدی برق
۱۵ نسیم فایدی برق
۱۶ رضاشهابی علوم پایه
۱۷ عدالت مظفری برق
۱۸ ستارآهنگر مکانیک
۱۹ عادل ساجدی مکانیک
۲۰ فاطمه سام نیا علوم پایه
۲۱ رقیه پورعباسعلی برق
۲۲ وحیدعسکری خواه مکانیک
۲۳ حبیب آقائی علوم پایه
۲۴ سیدعلی اصغر چاوش باشی مدیریت
۲۵ احمدصادقی قراملکی کامپیوتر
۲۶ حسین جلیل پور صابرجوی کامپیوتر
۲۷ فاطمه سیدحاتمی مکانیک
۲۸ حمیدحاجیلو مکانیک
۲۹ الیارگل محمدحیدری برق
۳۰ سعید کاشانی مدیریت
۳۱ احمدنژاد ابراهیمی مکانیک
۳۲ فرزین صادقی برق
۳۳ احدمحمودی مدیریت
۳۴ مهدی نمازی مدیریت
۳۵ فیزه بدیهیه اقدم کامپیوتر
۳۶ نازیلا صادقی کامپیوتر
۳۷ سید سعید چاوشی علوم پایه
۳۸ جواد طریقی مکانیک
۳۹ علی تارویردی نسب علوم پایه
۴۰ سمیرا نصرالهی برق
۴۱ محسن توکلی مکانیک
۴۲ بهروز نجاری مکانیک
۴۳ مهدی فندختی
۴۴ سیدسجاد حسینی
۴۵ حسین رضا مقدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

http://www.20script.ir